Parkeringsselskapet

Parkeringsselskapet AS drifter rundt 3 000 parkeringsplasser, både ute og i P-hus i Vestfold.
Parkeringsselskapet er endel av Micasa Group. Tilsammen drifter vi ca 6 000 parkeringsplasser i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Parkeringsselskapet AS er en liten og samvittighetsfull aktør, med mål om å levere effektive og kundevennlige parkeringsløsninger. Selskapets filosofi er å være aktiv medspiller, gjennom å forvalte grunneiers verdier og sikre langsiktig inntektsstrømmer. Parkeringsselskapet skal være den operatøren i markedet med høyest grad av yrkesetikk, som setter kunden i fokus og som forenkler kundeopplevelsen i alle ledd gjennom bruk av moderne parkeringsteknologi.

Verdier

Parkeringsselskapet AS tilstreber å arbeide etter de strengeste yrkesetiske standarder. Selskapet legger til grunn at fornuftig forvaltning, gjennomsiktighet og tydelighet på lang sikt sikrer grunneierne langsiktig og avkastningseffektive relasjoner i kombinasjon med høy markedslojalitet og fornøyde kunder.

Bemanning

Parkeringsselskapet har egne ansatte samt inngått et samarbeid med Nokas vedrørende kontroll av parkeringsplassene. Et samarbeid med Nokas øker sikkerheten og tryggheten for våre kunder.

Standarder

Parkeringsselskapet AS tilstreber å arbeide etter de samme standarder som ligger til grunn for offentlig parkeringsdrift og –håndheving i Norge. Selskapet er i flere utredninger kåret til ett av Norges mest effektive og innovative parkeringsselskaper.